PKG Bangi mempunyai 23 buah sekolah ahli yang terdiri daripada 8 buah Sekolah Menengah, 11 buah Sekolah Rendah, 2 buah SJK (Cina) dan 2 buah SJK (Tamil).